Latest News

سعید گنجی – جمهوری اسلامی پس از چهار دهه استقرار، امروز بر سر دوراهی است! اعتراضات به حکومت، بخشی از زندگی روزمره ایرانیان شده است. ایرانیان پیوسته نارضایتی خشمگین خود را از اقتصاد ناکارآمد، تورم، بیکاری زیاد، فساد، کاهش ارزش ارز، وعده‌های توخالی حکومت، دروغ و فریب ابراز می‌کنند. جمهوری اسلامی سوء مدیریت خود را به تصویر کشیده است. در چهار دهه گذشته، رژیم اسلامی ارتباط ایران با جهان آزاد را با انتخاب روابط نزدیک با حماس، حزب‌الله و رژیم اسد نابود کرده است...

NUFDI hosted an audience for members of the Washington, D.C. scholastic ant think tank community with Crown Prince Reza Pahlavi. The group discussed the Iranian people’s aspirations for a secular democratic Iran and associated U.S. foreign policy adjustments & initiatives...

Pahlavi wants the United States to fundamentally change how it thinks about Iran.

Over the past few weeks, the Trump administration has turned up the heat on Tehran. Way up. As part of a “maximum pressure” campaign aimed at curbing the malign international activities of Iran’s ruling regime, the White… more

At the invitation of its leadership, HM Reza Pahlavi met with members and scholars of the Hudson Institute. They discussed the steps the United States can take to support the democratic aspects of the Iranian people.

In his continued outreach to members of both major American political parties, HM Crown Prince Reza Pahlavi met with members of the Center for American Progress...

William Faulkner once mused that the past is never dead, in fact it’s not even past. The story of the coup that toppled Iranian prime minister Mohammad Mossadeq in 1953 may not be dead, but it is unhinged from history. Tall tales by a scion of the American establishment—former CIA…

An April online survey of more than 19 thousand Iranian citizens from all 31 provinces sought answers to such questions. One tabulation revealed that only 2.2 percent said Yes, and at least 69.8 percent would vote No to the Islamic Republic if a free referendum were to be held today...

شاهزاده رضا پهلوی: مردم ایران، پیامی دارند: "کشورمان را پس می‌گیریم"

در تازه‌‌‌ترین دور تظاهرات سراسری علیه جمهوری اسلامی، جوانی به نام "رضا اوتادی" به همسایگانش در خیابان‌های کرج ملحق شد. آنها با هم شعار دادند: "مرگ بر دیکتاتور" و "آخوند باید گم بشه!". رضا سپس توسط دستگاه امنیتی رژیم شناسایی شد و در شب دوازده مرداد در حالی‌ که به سمت خانه می‌رفت، نیروهای امنیتی رژیم، وی را به ضرب گلوله کشتند. او ۲۶ ساله بود.

Last Friday marked the two-year anniversary of the Obama administration's signature foreign policy achievement: the 2015 nuclear deal with Iran. Formally known as the Joint Comprehensive Plan of Action, that agreement was intended as a solution to Iran's persistent nuclear ambitions, and as a vehicle to reboot the Iranian regime's relationship with the world

HM Reza Pahlavi recently met with law makers including Senator Orrin Hatch on Capitol Hill in Washington, D.C. to discuss the plight of the Iranian people, his stance against foreign aggression, and seeking support for democracy activists...

NUFDI and its members organized a day on Capitol Hill for HIH Reza Pahlavi and NUFDI members to speak with Congressmen, Representatives, and policy makers to voice the aspirations of the Iranian people seeking change and democracy...

“Regardless of who wins the majority of votes,” the supreme leader said recently, “the main winner is the regime of the Islamic Republic.”

“The smart way to keep people passive and obedient,” wrote Noam Chomsky, “is to strictly limit the spectrum of acceptable opinion, but allow very lively debate within that spectrum.”

"The regime has been given enough chance to come clean. It hasn't, for good reason. Therefore, I say forget about the regime, think about the people."

He is the oldest son of the Shah of Iran, Mohammad Reza Pahlavi. Now Crown Prince Reza Pahlavi says he is fighting for the soul of his nation...

تازه‌ترین کتاب تحقیقی و تاریخی در باره محمدرضا شاه پهلوی با عنوان (ترجمه شده) « زوال بهشت»* حاصل پنج سال پژوهش اندرو اسکات کوپر، تاریخ نگار و استادیار دانشگاه کلمبیا که بیش از شش ماه پیش در نیویورک انتشار یافته، همچنان مورد بحث رسانه ها، دانشجویان تاریخ و بویژه آمریکاییان ایرانی تبار است.

Reza Pahlavi, the eldest son of Iran’s last monarch, called for a direct dialogue between U.S. and Iran’s democratic opposition amid signs that President Donald Trump intends to significantly harden Washington’s position towards Tehran...

انقلاب اسلامی ایران که نه اسلامی و نه انقلاب است هر سال از سوی حکومت ولایت فقیه جشن گرفته می شود. اما امروزهیچ آدم عاقلی در فرنگ انقلاب را نمی ستاید که جز ترور و خشونت و تخریب ارمغان دیگری بهمراه ندارد. لذا بایستی پذیرفت اینگونه جشن ها حکایت از عدم بلوغ سیاسی ملّتی دارد که ۵۰ سال پیش تشنهﻯ تمدن بزرگ در میهنش بود. این جهت گیری وارونه دقیقأ علامت بی فرهنگی ملّتی است که در قرن بیست ویکم هنوز اسیر خرافات مذهبی است.

Crown Prince Reza Pahlavi recipient of the key to the city of Beverly Hills presented to him by the mayor...